Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
             
   

Regionalny program stypendialny

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 woj. świętokrzyskiego

 
 
 
   Kapitał Ludzki                            

 

 

Stypendia dla najzdolniejszych – relacja z konferencji

 

Kilkudziesięciu młodych ludzi odebrało gratulacje podczas uroczystości podsumowującej  VII edycję „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego", realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki.

Relacja z konferencji pod poniższym linkiem:
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1760&akcja=artykul&prywatnosc=tak

 

Lista stypendystów

 

Na posiedzeniu w dniu 25.02.2015r. Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej i wyłoniła ostateczną listę stypendystów.

 

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium znajduje się w zakładce Do Pobrania, a wszelkie informacje uzyskać można bezpośrednio w Biurze Projektu Stypendialnego w Kielcach,
ul. Jagiellońska 70, pok. 105A lub pod numerem telefonu /41/ 335 05 02, wew. 114.
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom VII edycji programu stypendialnego.

Zakończenie naboru wniosków

 

W ramach siódmej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego" o przyznanie stypendiów  stara się 837 uczniów.
Tyle właśnie podań wpłynęło do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach zakończonego 15 grudnia 2014 roku naboru wniosków. Stypendia otrzyma 166 uczniów.


Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków. Po jej zakończeniu członkowie Komisji Stypendialnej przeprowadzą ocenę merytoryczną, a następnie utworzą listę rankingową, stanowiącą podstawę przyznania stypendiów.


Posiedzenie Komisji Stypendialnej zaplanowane jest na przełom lutego/marca 2015 r.

Aktualizacja Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Do pobrania" zamieszczono zaktualizowaną wersję „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w 2014/2015 roku".

Wprowadzone zmiany dotyczą punktacji w ramach kryteriów dodatkowych w następujących przypadkach:
- uczeń w ubiegłym roku szkolnym realizował program międzynarodowej matury,
- ubiegłoroczny program nauczania w danej klasie uwzględniał wyłącznie 2 przedmioty matematyczno-przyrodnicze lub techniczne/zawodowe.


Informujemy, że w już złożonych wnioskach Komisja Stypendialna dokona korekt w powyższym zakresie.

 

 

 

Rusza VII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

 

 

 

Rusza VII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

 

 

Informujemy, że ruszyła VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania na stronie programu stypendialnego www.stypendia-swietokrzyskie.pl oraz w Biurze Projektu przy ul. Jagiellońskiej 70, pokój 105A w Kielcach.


Miejsce składania wniosków – Kielce ul. Jagiellońska 70, pokój 105A
Termin naboru wniosków – 03.11.2014 – 15.12.2014

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w 2014/2015 roku, który zawiera szczegóły dotyczące trybu składania wniosków.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu przyznawania stypendiów uzyskają Państwo pod numerem telefonu 41 335 05 02, wew. 114, 106, 117.

 

.

 

 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.