Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
             
   

Regionalny program stypendialny

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 woj. świętokrzyskiego

 
 
 
   Kapitał Ludzki                            

 

 

Wydawca treści Wydawca treści

Obowiązki opiekuna - przypomnienie

 

 

 

Przypominamy, iż do końca czerwca 2014 r. opiekun stypendysty ma obowiązek złożenia sprawozdania końcowego Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia wraz z ankietą oraz rachunku do umowy zlecenia  (jeśli do chwili obecnej nie złożył).


Jest to warunek niezbędny do wypłaty wynagrodzenia.


Prosimy o terminowe składanie dokumentów.

 

 

Popłynęła II transza stypendium!

 

 

 

W ramach szóstej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego" stypendyści otrzymali drugą transzę stypendium w wysokości 1 800,00 zł.

Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych, a jednocześnie niezamożnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego.

 

 

Stypendia dla najzdolniejszych – relacja z konferencji

 

 

 

Kilkudziesięciu młodych ludzi odebrało gratulacje podczas uroczystości podsumowującej  VI edycję „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego", realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki.

Relacja z konferencji pod poniższym linkiem:

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1699&akcja=artykul

 

 

Przypomnienie dla nauczycieli

 

 

 

W związku z trwającą procedurą zawierania umów z opiekunami stypendystów przypominamy o konieczności niezwłocznego odesłania wypełnionej dokumentacji na adres:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ul. Jagiellońska 70

25-956 Kielce

 

 

.

Lista stypendystów

 

 

Na posiedzeniu w dniu 26.02.2014r. Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej i wyłoniła ostateczną listę stypendystów.


Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium znajduje się w zakładce Do Pobrania, a wszelkie informacje uzyskać można bezpośrednio w Biurze Projektu Stypendialnego w Kielcach, ul. Jagiellońska 70, pok. 105A lub pod numerem telefonu /41/ 335 05 02, wew. 114.

 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom VI edycji programu stypendialnego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.