Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
             
   

Regionalny program stypendialny

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 woj. świętokrzyskiego

 
 
 
   Kapitał Ludzki                            

 

 

Wydawca treści Wydawca treści

Stypendia dla najzdolniejszych – relacja z konferencji

 

 

 

Kilkudziesięciu młodych ludzi odebrało gratulacje podczas uroczystości podsumowującej  VI edycję „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego", realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki.

Relacja z konferencji pod poniższym linkiem:

http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1699&akcja=artykul

 

 

Przypomnienie dla nauczycieli

 

 

 

W związku z trwającą procedurą zawierania umów z opiekunami stypendystów przypominamy o konieczności niezwłocznego odesłania wypełnionej dokumentacji na adres:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ul. Jagiellońska 70

25-956 Kielce

 

 

.

Lista stypendystów

 

 

Na posiedzeniu w dniu 26.02.2014r. Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej i wyłoniła ostateczną listę stypendystów.


Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium znajduje się w zakładce Do Pobrania, a wszelkie informacje uzyskać można bezpośrednio w Biurze Projektu Stypendialnego w Kielcach, ul. Jagiellońska 70, pok. 105A lub pod numerem telefonu /41/ 335 05 02, wew. 114.

 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom VI edycji programu stypendialnego.
 

Zakończenie naboru wniosków

 

W ramach szóstej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego" o przyznanie stypendiów  stara się 563 uczniów. Tyle właśnie podań wpłynęło do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach zakończonego 20 grudnia 2013 roku naboru wniosków. Stypendia otrzyma 342 uczniów.

RUSZA VI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

 

 

 

Informujemy, że ruszyła VI edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania na stronie programu stypendialnego www.stypendia-swietokrzyskie.pl oraz w Biurze Projektu przy ul. Jagiellońskiej 70, pokój 105A w Kielcach.

Miejsce składania wniosków – Kielce ul. Jagiellońska 70, pokój 105A

Termin naboru wniosków – 12.11.2013 – 20.12.2013

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w 2013/2014 roku, który zawiera szczegóły dotyczące trybu składania wniosków.

Za komplet dokumentów uważa się prawidłowo (obowiązuje uzupełnienie wszystkich pól) wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami od 2 do 5 oraz kserokopiami świadectwa szkolnego, udziału w olimpiadach, zaświadczenia z egzaminu zewnętrznego itp. potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem".

Szczegółowe informacje na temat warunków i trybu przyznawania stypendiów uzyskają Państwo pod numerem telefonu 41 335 05 02, wew. 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.