Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
             
   

Regionalny program stypendialny

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 woj. świętokrzyskiego

 
 
 
   Kapitał Ludzki                            

 

 

Popłynęła II transza stypendium!W ramach siódmej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego" stypendyści otrzymali drugą transzę stypendium w wysokości 1800,00 zł.

Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych, a jednocześnie niezamożnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego.


 

Stypendia dla najzdolniejszych – relacja z konferencji

 

Kilkudziesięciu młodych ludzi odebrało gratulacje podczas uroczystości podsumowującej  VII edycję „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego", realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki.

Relacja z konferencji pod poniższym linkiem:
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=18&artykul=1760&akcja=artykul&prywatnosc=tak

 

Lista stypendystów

 

Na posiedzeniu w dniu 25.02.2015r. Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej i wyłoniła ostateczną listę stypendystów.

 

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium znajduje się w zakładce Do Pobrania, a wszelkie informacje uzyskać można bezpośrednio w Biurze Projektu Stypendialnego w Kielcach,
ul. Jagiellońska 70, pok. 105A lub pod numerem telefonu /41/ 335 05 02, wew. 114.
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom VII edycji programu stypendialnego.

Zakończenie naboru wniosków

 

W ramach siódmej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego" o przyznanie stypendiów  stara się 837 uczniów.
Tyle właśnie podań wpłynęło do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach zakończonego 15 grudnia 2014 roku naboru wniosków. Stypendia otrzyma 166 uczniów.


Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków. Po jej zakończeniu członkowie Komisji Stypendialnej przeprowadzą ocenę merytoryczną, a następnie utworzą listę rankingową, stanowiącą podstawę przyznania stypendiów.


Posiedzenie Komisji Stypendialnej zaplanowane jest na przełom lutego/marca 2015 r.

Aktualizacja Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Do pobrania" zamieszczono zaktualizowaną wersję „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim w 2014/2015 roku".

Wprowadzone zmiany dotyczą punktacji w ramach kryteriów dodatkowych w następujących przypadkach:
- uczeń w ubiegłym roku szkolnym realizował program międzynarodowej matury,
- ubiegłoroczny program nauczania w danej klasie uwzględniał wyłącznie 2 przedmioty matematyczno-przyrodnicze lub techniczne/zawodowe.


Informujemy, że w już złożonych wnioskach Komisja Stypendialna dokona korekt w powyższym zakresie.

 

 

 

Wyświetlanie 1 - 5 z 6 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 2

 

 

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.